IN-ECO - Air and Vacuum Components - Rootsova dmychadlaAir and Vacuum Componentswww.in-eco.cz

Rootsova dmychadla

 

Rootsova dmychadla – charakteristika:

 

 • široké výkonové spektrum od 24 m³/h až 18 300 m³/h
 • energeticky efektivní provoz
 • diference pracovního tlaku až 800 mbar

 

Rootsova dmychadla – aplikace:

 

 • aerační systémy v čistírnách odpadních vod – ČOV
 • úpravny pitné vody
 • chemický průmysl – zpracování plastů
 • cementárny a vápenky - doprava mletého vápence, cementu
 • doprava agresivních plynů
 • průmyslové kotle
 • pneumatická doprava sypkých hmot a granulí
 • potravinářský průmysl – pivovary, kvasné procesy
 • textilní průmysl – pomocné operace s vlákny
 • vakuová technika
 • tepelné elektrárny – přeprava popílku suchou cestou, doprava vápence ke kotlům, doprava vzduchu k hořákům
 • jaderné elektrárny – odběry vzorků vzduchu, vytváření mírného podtlaku v prostorech, odsávání kontaminovaných par

 

V mnohých případech doporučujeme místo rootsova dmychadla použít dmychadlo s postranním kanálem z důvodu citelně výhodnějšího provozu a nižších investičních nákladů.

Pokud máte zájem o vypracování cenové nabídky, vyplňte prosím náš poptávkový formulář, abychom mohli vyřídit Váš požadavek.