IN-ECO - Air and Vacuum Components - CertifikátyAir and Vacuum Componentswww.in-eco.cz

Certifikáty

CE


Označení CE je potvrzením toho, že výrobek je v souladu s příslušnými základními požadavky evropských technických předpisů (směrnicemi), které se na výrobek vztahují, a že shoda byla prokázána pomocí příslušného postupu posuzování shody. Základními požadavky jsou požadavky týkající se bezpečnosti výrobků, ochrany veřejného zdraví, ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí a v některých případech i interoperability.


RoHS

 

RoHS = je zkratka názvu evropské směrnice 2002/95/ES Evropského parlamentu a Rady z 27. 1. 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Cílem je při výrobě elektrického a elektronického zařízení omezit používání šesti ve směrnici označených látek, které se ve velkém množství dostávají na skládky, a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Výrobci zařízení odpovídají za to, že jejich výrobky neobsahují ani jednu ze zmíněných šesti zakázaných látek ve větším množství, než jaké je směrnicí povoleno. Ačkoliv směrnice platí pouze pro EU, výrobci všech elektronických zařízení mimo EU mají stejnou povinnost, pokud jsou jejich výrobky importovány do států EU. Podobná opatření uzákonilo i množství dalších států mimo EU - např. Švýcarsko, USA, Čína a Jižní Korea.


HSE POLICY

Jednou z filozofií, kterými se řídí společnost IN-ECO, je „zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí".

Vedle rozvoje naší společnosti se zaměřujeme na bezpečné a zdravé pracovní podmínky pro naše zaměstnance a také na spolupráci zejména s těmi obchodními partnery, kteří svou činností a výrobky přispívají k ochraně životního prostředí.

K realizaci naší filozofie prohlašujeme úmysl:

Důsledně dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních a jiných požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí.

Spolupracovat s výrobci používajícími materiály podle Směrnice 2002/95/ES Evropského parlamentu a Rady z 27.1.2003 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

Při vývoji, výrobě a při zpracování výrobků používat takové materiály a technologie, které umožňují zpracovávání druhotných surovin a úsporu energie.
Trvale zlepšovat realizované činnosti a pracovní podmínky našich zaměstnanců tak, aby se minimalizoval jejich negativní dopad na životní prostředí, bezpečnost a hygienu práce.
Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
Provozovat svá zařízení a technologie v souladu s ochranou životního prostředí, nahrazovat nevyhovující zařízení a technologie vhodnějšími a výkonnějšími zařízeními.
Předcházet nehodám a úrazům uživatelů našich zařízení.
Zvyšováním distribuce našich zařízení přispívat k ochraně životního prostředí, zejména při čištění odpadních vod.
Využívat a zlepšovat systém vzdělávání zaměstnanců vedoucí ke zvyšování environmentálního povědomí, odborných znalostí a zodpovědnosti při ochraně životního prostředí.
Prosazovat zásady ochrany životního prostředí a environmentálního managementu u našich smluvních partnerů a upřednostňovat ty partnery, kteří uplatňují tytéž principy.
 
Tím, že se řídíme základy této politiky, se také snažíme o zachování důvěry a spolupráce mezi našimi obchodními partnery a zákazníky; nesmíme zapomenout ani na zaměstnance naší společnosti.

 

HSE POLICY

 

Jednou z filozofií, kterými se řídí společnost IN-ECO, je „zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí".
Vedle rozvoje naší společnosti se zaměřujeme na bezpečné a zdravé pracovní podmínky pro naše zaměstnance a také na spolupráci zejména s těmi obchodními partnery, kteří svou činností a výrobky přispívají k ochraně životního prostředí.

 

K realizaci naší filozofie prohlašujeme úmysl:


  Důsledně dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních a jiných požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí.

  Spolupracovat s výrobci používajícími materiály podle Směrnice 2002/95/ES Evropského parlamentu a Rady z 27.1.2003 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

  Při vývoji, výrobě a při zpracování výrobků používat takové materiály a technologie, které umožňují zpracovávání druhotných surovin a úsporu energie.

  Trvale zlepšovat realizované činnosti a pracovní podmínky našich zaměstnanců tak, aby se minimalizoval jejich negativní dopad na životní prostředí, bezpečnost a hygienu práce.

  Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

  Provozovat svá zařízení a technologie v souladu s ochranou životního prostředí, nahrazovat nevyhovující zařízení a technologie vhodnějšími a výkonnějšími zařízeními.

Předcházet nehodám a úrazům uživatelů našich zařízení.

Zvyšováním distribuce našich zařízení přispívat k ochraně životního prostředí, zejména při čištění odpadních vod.

Využívat a zlepšovat systém vzdělávání zaměstnanců vedoucí ke zvyšování environmentálního povědomí, odborných znalostí a zodpovědnosti při ochraně životního prostředí.

Prosazovat zásady ochrany životního prostředí a environmentálního managementu u našich smluvních partnerů a upřednostňovat ty partnery, kteří uplatňují tytéž principy.

 

 Tím, že se řídíme základy této politiky, se také snažíme o zachování důvěry a spolupráce mezi našimi obchodními partnery a zákazníky; nesmíme zapomenout ani na zaměstnance naší společnosti.


Řízení kvality

 

Naší nejvyšší prioritou je dosažení plné spokojenosti zákazníka při dodržení všech zákonných a etických norem. Chováme se odpovědně vůči našim partnerům, vůči sobě navzájem i vůči životnímu prostředí. Vedeme naši společnost k trvalému rozvoji neustálým zvyšováním kvalifikace zaměstnanců a jejich motivací k vyšší kvalitě a výkonům.