IN-ECO - Air and Vacuum Components - SOPK nás ocenila spomedzi tisícok firiem v krajiAir and Vacuum Componentswww.in-eco.cz

SOPK nás ocenila spomedzi tisícok firiem v kraji

Predstavenstvo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) na základe návrhu Žilinskej regionálnej komory SOPK na svojom zasadaní dňa 21.6.2011 schválilo udelenie Čestného uznania SOPK pre spoločnosť IN-ECO, spol. s r.o. Ružomberok za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania. Ocenenie prevzal dňa 18.4.2012 konateľ spoločnosti Igor Tomek v sídle spoločnosti z rúk podpredsedu SOPK Ing. Juraja Kostolného a predsedu Žilinskej regionálnej komory SOPK Ing. Jána Mišuru.

 

Napísali o nás...

 

Mestské noviny, RUŽOMBERSKÝ HLAS, čislo 9, 4. máj 2012

 

c780la769nok_ruz780ombersky769_hlas_4.maja_2012_579