IN-ECO - Air and Vacuum Components - Letní čas když i dmychadlám je teploAir and Vacuum Componentswww.in-eco.cz

Letní čas když i dmychadlám je teplo

Ventilace, chlazení

Dmychadla při svém provozu stlačují vzduch. Jelikož při stlačování vzduchu dochází k jeho zahřívání, tak to mají ještě těžší než my :-)
Proto je dobré pro prodloužení životnosti a spolehlivosti membránového dmychadla (kompresoru) nebo dmychadla s postranním kanálem dodržovat následující pokyny.

 

Chlazení membránového dmychadla

Pro správný provoz dmychadla je velmi důležitá ventilace a chlazení. Umístěte ho v dobře větraném prostoru s dostatečnou cirkulací vzduchu. Dobrá ventilace zaručuje nižší pracovní teplotu, zabraňuje přehřátí a tím i poškození dmychadla. V případě používání v uzavřeném prostoru zabezpečte alespoň dva větrací otvory, každý o velikosti minimálně 1 dm2. Dva otvory jsou nutné z důvodu spolehlivé výměny vzduchu a tím i chlazení dmychadla. Pokud dmychadlo používáte ve velmi malém prostoru, zabezpečte nucenou výměnu vzduchu (například ventilátorem), aby nedocházelo k přehřívání dmychadla a tím ke zkracování jeho životnosti, případně jeho zničení. 

 

Ventilace, chlazení dmychadla s postranním kanálem.

Pro správný chod zařízení je velmi důležitá ventilace a chlazení zařízení. Při umístění ve vnitřním prostředí nechte kolem zařízení volný prostor minimálně 20 cm z důvodu přirozeného chlazení. Při instalaci na svislou stěnu instalujte zařízení minimálně 20 cm nad podlahu. Pokud je to nutné (například pokud zařízení používáte v malém prostoru nebo v protihlukovém krytu), zabezpečte nucenou výměnu vzduchu (například ventilátorem).

 

Teplota a vlhkost vzduchu (plynu)


Dmychadla / vývěvy INW jsou určeny pro použití v rozsahu teploty okolí maximálně -30 °C až +40 °C. Optimální pracovní teplota okolí je 0 °C až 25 °C. Při používání v prostředí s teplotou nad 25 °C třeba vzít v úvahu, že maximální tlakový rozdíl bude nižší. Při teplotě 40 °C přibližně o 10 %.

 

Maximální teplota nasávaného plynu nesmí být vyšší než 40 °C.

Maximální vlhkost nasávaného plynu nesmí být vyšší než 80 %.