IN-ECO - Air and Vacuum Components - Vodokružné vývevy LRAir and Vacuum Componentswww.in-eco.cz

Vodokružné vývevy LR

Charakteristika:

 

- bezolejový provoz
- jsou vhodné pro nasávání plynů a par
- dosahují poměrně hluboké vakuum
- jsou schopny pracovat současně s plynem
  a s kapalinou
- instalací antikavitačního ventilu se
  zajistí ochrana proti kavitaci
- bezpečný provoz s minimální údržbou
- plynulý chod bez vibrací
- ekonomický provoz

 

 

Aplikace:

 

- chemický průmysl
- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- papírenský průmysl
- balicí průmysl
- odpařování a sušení

 

Princip:

 

Princip provozu vodokružné vývěvy je založen na „vodokružném základě“. Rotor s pevnými lopatkami (1) se otáčí ve statoru (2), ve kterém je umístěn exentricky. Pomocí odstředivé síly dochází k vytvoření vodního prstence ze servisní kapaliny (3). V kompresních komůrkách (4) mezi lopatkami a vodním prstencem dochází ke změně tlaku a vytvoření vakua. Během provozu musí být do vývěvy dodáno dostatečné množství servisní kapaliny, aby vývěva dosahovala požadovaný výkon. Zároveň servisní kapalina chladí samotnou vývěvu a zachycuje případné znečištění nasávaného plynu.

princip_vodokruzna_vyveva_web_1175

© 1996 - 2018 IN-ECO. All rights reserved. | Call us: +421 44 430 46 62